Επιλέξτε Κατηγορία

Προσφορές Φυσικού Αερίου

   Νέο Πρόγραμμα Επιδότησης Εγκατάστασης Θέρμανσης

 

Μετά την πρωτοφανή απήχηση που είχε το πρόγραμμα επιδότησης του περασμένου έτους, η ΕΔΑ Αττικής ξεκινά νέο πρόγραμμα επιδότησης εσωτερικής εγκατάστασης θέρμανσης σε κατοικίες, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμα περισσότερα νοικοκυριά της Αττικής να αποκτήσουν οικονομική και ταυτόχρονα αποδοτική θέρμανση για το σπίτι τους.

Περιγραφή & διάρκεια προγράμματος

Το νέο εταιρικό πρόγραμμα επιδότησης εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίουγια οικιακούς καταναλωτές ξεκινά την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου,δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμα περισσότερα νοικοκυριά στην Αττική να αποκτήσουν οικονομική και ταυτόχρονα αποδοτική θέρμανση για το σπίτι τους.Το πρόγραμμα αφορά στην επιδότηση μέρους του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου προς αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας για κατοικίες με κεντρική ή αυτόνομη θέρμανση, με το επιδοτούμενο ποσό να φτάνει μέχρι και €3.300 για μία πολυκατοικία και 450 για ένα διαμέρισμαΕιδικότερα το σχήμα επιδότησης είναι κλιμακωτό και το επιδοτούμενο ποσό ορίζεται από την κατηγορία σύνδεσης και την ισχύ του λέβητα εγκατάστασης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κατηγορία σύμβασης σύνδεσης Εγκατεστημένη ισχύς (kcal/h) Ποσό επιδότησης (συμπ. ΦΠΑ)
Κεντρική Θέρμανση (πολυκατοικία) >200.000 3.300 €
Κεντρική Θέρμανση (πολυκατοικία) 170.001–200.000 2.500 €
Κεντρική Θέρμανση (πολυκατοικία) 120.001-170.000 1.800 €
Κεντρική Θέρμανση (πολυκατοικία) 35.0001-120.000 1.200 €
Κεντρική Θέρμανση (πολυκατοικία) <=35.000 550 €
Αυτόνομη Θέρμανση (μεμονωμένο διαμέρισμα ή μονοκατοικία) Ανεξαρτήτως ισχύος 450 €
Αυτόνομη Θέρμανση με ανυψωτική στήλη  Ανεξαρτήτως ισχύος 450 €

Ποιες δαπάνες καλύπτει

Το πρόγραμμα καλύπτει δαπάνες που αφορούν τις συσκευές και τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη μετατροπή της υπάρχουσας εγκατάστασης θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας σε αντίστοιχη χρήσης φυσικού αερίου.

Πως δίνεται η επιδότηση 

Το επιδοτούμενο ποσό αποδίδεται από την ΕΔΑ Αττικής στον ανάδοχο εγκαταστάτη (ή/και προμηθευτή εξοπλισμού) για την κατασκευή εσωτερικής εγκατάστασης, μετά την παραλαβή των απαραίτητων δικαιολογητικών, τις διαδικασίες ελέγχου και την έκδοση άδειας χρήσης φ.α..

Σημείωση: η επιδότηση της εσωτερικής εγκατάστασης παρέχεται ανεξάρτητα από ποιον προμηθευτή φυσικού αερίου θα επιλέξει ο καταναλωτής και δεν υφίσταται οποιαδήποτε δέσμευση του Τελικού Πελάτη έναντι του προμηθευτή για την παροχή αυτή, εκτός της υποχρέωσης να υπάρχει σύμβαση προμήθειας με οποιονδήποτε προμηθευτή.

 

Το πρόγραμμα επιδότησης ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης που θα υπογραφούν μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών για την ένταξη στο πρόγραμμα).Με το νέο πρόγραμμα επιδότησης η ΕΔΑ Αττικής συνεχίζει την παροχή σημαντικών κινήτρων προς τους καταναλωτές και ενισχύει την αυξητική τάση ενδιαφέροντος για το φυσικό αέριο με στόχο την περαιτέρω αύξηση της διείσδυσης του στην Αττική.

Δεν υπάρχουν προϊόντα κάτω από αυτήν την κατηγορία.