Επιλέξτε ένα Φίλτρο Επιλέξτε ένα Φίλτρο

Επιλέξτε Κατηγορία

CARRIER

1,066.00

MULTI ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ DS2 ALL DC INVERTER R-410  CARRIER 38QUS018DS2-2 (1x2) 3860-19910 BTU/H

Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
+

1,407.00

MULTI ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ DS2 ALL DC INVERTER R-410  CARRIER 38QUS027DS3-1 (1x3) 3960-28380 BTU/H 

Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
+

2,072.00

MULTI ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ DS2 ALL DC INVERTER R-410  CARRIER 38QUS036DS4-1 (1x4) 3790-46890 BTU/H

Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
+

2,396.00

MULTI ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ DS2 ALL DC INVERTER R-410  CARRIER 38QUS042DS5-1 (1x5) 3960-49175 BTU/H 

Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
+

1,099.00

MULTI ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ D8S2 ALL DC INVERTER R-32  CARRIER 38QUS018DS2-2 (1x2) 3860-19910 BTU/H 

Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
+

1,449.00

MULTI ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ D8S2 ALL DC INVERTER R-32  CARRIER 38QUS027DS3-1 (1x3) 3960-28380 BTU/H

Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
+

2,132.00

MULTI ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ D8S2 ALL DC INVERTER R-32  CARRIER 38QUS036DS4-1 (1x4) 3790-46890 BTU/H 

Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
+

2,468.00

MULTI ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ D8S2 ALL DC INVERTER R-32  CARRIER 38QUS042DS5-1 (1x5) 3960-49175 BTU/H 

Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
+

145.00

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΙΧΟΥ R-410 CARRIER 42QHC009DS 3860-11540 BTU/H

Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
+

174.00

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΙΧΟΥ MULTI  R-410 CARRIER 42QHC012DS 4952-14790 BTU/H

Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
+

233.00

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΙΧΟΥ MULTI R-410 CARRIER 42QHC018DS 7376-21990 BTU/H

Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
+

270.00

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΙΧΟΥ R-410 CARRIER 42QHC024DS 10620-29030 BTU/H 

Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
+

151.00

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΙΧΟΥ R-32 CARRIER 42QHC009D8S 3860-11540 BTU/H

Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
+

181.00

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΙΧΟΥ MULTI R-32 CARRIER 42QHC012D8S 4952-14790 BTU/H

Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
+

251.00

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΙΧΟΥ R-32 CARRIER 42QHC018D8S 7376-21990 BTU/H 

Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
+

288.00

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΙΧΟΥ R-32 CARRIER 42QHC024D8S 10620-29030- BTU/H 

Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
+

379.00

ΚΟΝΣΟΛΑ ΔΑΠΕΔΟΥ R-32 CARRIER 42QZA012D8S 3860-11540 BTU/H 

Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
+

456.00

ΚΑΣΕΤΑ 4 WAY R-32 CARRIER 42QTD009D8S 3860-11540 BTU/H 

Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
+

489.00

ΚΑΣΕΤΑ 4 WAY R-32 CARRIER 42QTD012D8S 4952-14790 BTU/H

Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
+

524.00

ΚΑΣΕΤΑ 4 WAY R-32 CARRIER 42QTD018D8S 7376-21990 BTU/H 

Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
+