Επιλέξτε Κατηγορία

BRUGMAN

Θερμαντικά σώματα της κορυφαίας παγκοσμίως ολλανδικής εταιρείας Brugman.

 

Σχετική εικόνα

 

Τα χαλύβδινα θερμαντικά σώματα Brugman έχουν υψηλές τεχνικές προδιαγραφές: 

  •  Όλα τα καλοριφέρ έχουν δοκιμαστεί σε πίεση 7,8 bar και έχουν κριθεί κατάλληλα για πίεση 3,5 bar 
  •  Ελάχιστο πάχος χάλυβα: 1,25mm 
  •  4 υποδοχές ½ 
  •  Οι θερμαντικές αποδόσεις βασίζονται σε μέση θερμοκρασία νερού 80 oC στο σώμα, θερμοκρασία δωματίου 20 οC κατά DIN 4704 


Τα χαλύβδινα θερμαντικά σώματα διατίθενται σε μεγάλη γκάμα από την οποία μπορείτε να επιλέξετε ένα θερμαντικό σώμα κατάλληλο για κάθε χώρο και κάθε διάσταση: 

  •  Κάθε τύπος (11 22 33) μπορεί να παραδοθεί σε 4 διαφορετικά ύψη 40-50-60-90 cm, καθώς και σε μήκη από 40 έως 2,08 cm ανά διαστήματα των 8 cm.

 

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ BRUGMAN COMPACT, UNIVERSAL, PIANO

 

Υ(mm) 1-K 2-K 3-K
Μ(mm)   400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900
400  Kcal/h 246 475 620 828 1.010
480  Kcal/h 376 464 550 752 580 734 885 1.030 1.393 1.196 1.383 2.005
560  Kcal/h 1.032 1.201 1.625 1.395 1.614 2.338
640  Kcal/h 501 618 734 1.002 773 980 1.180 1.373 1.858 1.333 1.594 1.845 2,673
720  Kcal/h 1.327 1.545 2.090 1.794 2.075 3.007
800  Kcal/h 627 772 918 1.252 967 1.224 1.474 1.717 2.322 1.667 1.993 2.307 3.341
880  Kcal/h 1.622 1.889 2.554 2.192 2.537 3.675
960  Kcal/h 753 927 1.102 1.502 1.160 1.469 1.769 2.060 2.786 1.587 2.000 2.392 2.767 4.009
1.040  Kcal/h 1.917 2.232 3.019 2.591 2.998 4.350
1,120  Kcal/h 976 1.082 1.285 1.753 1.354 1.713 2.064 2.404 3.251 1.852 2.333 2.791 3.228 4.678
1.200  Kcal/h 2.212 2.575 3.483 2.989 3.459 5.822
1.280  Kcal/h 1.236 1.469 1.546 1.958 2.359 2.747 2.116 2.666 3.189 3.690
1.440  Kcal/h 1.391 1.652 1.740 2.203 2.654 3.090 2.380 3.000 3.588 4.151
1.600  Kcal/h 1.545 1.835 1.933 2.448 2.949 3.433 2.645 3.333 3.986 4.612
1.760  Kcal/h 1.699 2.019 2.127 2.693 3.244 3.776 2.909 3.666 4.385 5.074
1.920  Kcal/h 2.320 2.983 3.539 4.119 3.173 3.999
2.080  Kcal/h 2.387 2.513 3.182 4.463 3.438 4.333
2.240  Kcal/h 2.626 3.427 4.807 4.666
2.880  Kcal/h 5.959
3.040  Kcal/h           6.523

 

Υ(mm) 1-K 2-K 3-K
Μ(mm)   400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900
400  Kcal/h 366 427 605 738 999
480  Kcal/h 366 440 511 725 511 645 769 885 1.200 1.083 1.242 1.641
560  Kcal/h 897 1.034 1.399 1.263 1.449 1.915
640  Kcal/h 489 586 683 967 683 860 1,026 1.181 1.599 1.213 1.443 1.656 2.188
720  Kcal/h 1.154 1.328 1,799 1.624 1.863 2.462
800  Kcal/h 611 734 853 1.208 853 1.075 1.282 1.476 1,999 1.515 1.805 2.070 2.735
880  Kcal/h 1.411 1.624 2.199 1.986 2.277 3.008
960  Kcal/h 734 880 1.024 1.450 1.024 1.289 1.539 1,772 2.399 1.438 1.818 2.166 2.484 3.282
1.040  Kcal/h 1.667 1,919 2,598 2.346 2.692 3.555
1.120  Kcal/h 856 1.027 1.194 1.691 1.194 1.505 1,794 2.066 2,799 1.677 2.122 2.527 2.899 3.829
1.200  Kcal/h 1,923 2.215 2.998 2.707 3.106 4.103
1.280  Kcal/h 1.174 1.365 1.365 1.720 2.051 2.362   2.424 2.888 3.313
1.440  Kcal/h 1.320 1.535 1.535 1,935 2.308 2,657 2.156 2.727 3.249 3.727
1.600  Kcal/h 1.467 1.706 1.706 2.150 2.564 2,953 2.396 3.031 3.609 4.140
1.760  Kcal/h 1.613 1,877 1,877 2.364 2,821 3.248 2.635 3.333 3.970 4.554
1.920  Kcal/h 2.047 2.580 3.077 3,543 2.875 3.637
2.080  Kcal/h 2.218 2.218 2,795 3,838 3.115 3.940
2.240  Kcal/h           2.388 3.010 4.134 4.243

  • ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ PIANO
Υ(mm) 1-K 2-K 3-K
Μ(mm)   400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900
400  Kcal/h 337 390 543 703 958
480  Kcal/h 340 404 468 651 497 620 734 844 1.149 1.060 1.210 1.585
560  Kcal/h 856 984 1.340 1.236 1.412 1.850
640  Kcal/h 454 540 623 869 663 826 978 1.125 1.532 1.191 1.413 1.613 2.114
720  Kcal/h 1.101 1.266 1,723 1.590 1.815 2.379
800  Kcal/h 567 674 779 1.086 829 1.033 1.223 1.407 1.915 1.489 1.766 2.018 2.642
880  Kcal/h 1.346 1.546 2.170 1.943 2.219 2.906
960  Kcal/h 681 809 935 1.304 995 1.239 1.468 1.687 2.298     2.295 2.622 3.435
1.040  Kcal/h 1.590 1.828 2.489 2.295 2.622 3.435
1.120  Kcal/h 793 944 1.091 1.520 1.161 1.446 1.712 1.969 2.681 1.656 2.084 2.472 2.824 3.699
1.200  Kcal/h 1.835 2.109 2.873 2.648 3.025 3.964
1.280  Kcal/h 1.079 1.247 1.326 1.651 1.957 2.250   2.382 2.825 3.228
1.440  Kcal/h 1.214 1.403 1.492 1.858 2.202 2.531 2.128 2.679 3.178 3.631
1.600  Kcal/h 1.349 1.558 1.658 2.065 2.447 2.812 2.364 2.977 3.531 4.034
1.760  Kcal/h 1.483 1.714 1.824 2.271 2.691 3.094 2.602 3.275 3.885 4.438
1.920  Kcal/h 1.989 2.478 2.935 3.374 2.838 3.573
2.080  Kcal/h 2.026 2.154 2.684 3.656 3.074 3.870
2.240  Kcal/h           2.320 2.891 3.937 4.168  

 

Σχετική εικόνα

Δεν υπάρχουν προϊόντα κάτω από αυτήν την κατηγορία.